sábado, 23 de abril de 2011

La Deixalleria mòbil al barri....

                    La Deixalleria mòbil al Barri
 Els Dimarts de 10h a 13h i de 16h a 20h: Parc de Cerdanyola (av. de la Gatassa)
 
 RESIDUS ADMESOS                               

Roba i sabates
Ferralla i metalls
Cables elèctrics
Petits voluminosos
Plàstics durs
Olis vegetals i/o de cuina
Olis minerals i/o de motor
Ferralla electrònica i informàtica
Fluorescents
Telèfons mòbils
Petits electrodomèstics
Dissolvents
Radiografies
Tòners i cartutxos
Piles i bateries
Aerosols
Pintures
Dissolvents

RESIDUS NO ADMESOS
Rebuig

Orgànica
Envasos
Vidre d’envasos
Paper i cartró
Grans voluminosos
Vidre pla
Pneumàtics
Fibrociment i altres amb amiant
Restes de Poda
Runes
Medicaments

No hay comentarios:

Publicar un comentario